Kontakt

Řešitelské pracoviště

Projekt byl řešen na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze,

Katedře fyzické geografie a geoekologie,

ve výzkumném týmu hyDrone.


Řešitelský tým

prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. (hlavní řešitel)

Mgr. Robert Minařík

MSc. Theodora Lendzioch

Kontakt

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Albertov 6, Praha 2, 12843

http://hydrone.natur.cuni.cz/

jakub.langhammer@natur.cuni.cz